Öğrenme Platformu(MOOC) ve Öğretici El Kitabı

Netiquette+ Projesi Öğrenme Platformu (MOOC) ve Öğretici el kitabı, yetişkin öğrenciler için esnek bir öğrenme yolu sunmaktadır. Projenin amacı yetişkin eğitimenlerinin, yetişkinlerin dijital arenada etik, yapıcı ve eleştirel bir şekilde yer alma süreçleri boyunca rehberlik edebilmeleri amacıyla desteklemektedir. Öğrenme platformu, yetkinlik çerçevesinde yapılandırılan öğrenme çıktılarına ulaşmak için bir etkileşimli içerik paketi sunmak üzere tasarlanmıştır, böylece yetişkin öğreniciler her konu alanı veya ünite ile ilgili belirli bilgi, beceri ve tutumları edinebilirler. Ayrıca, ilgili bilgi ve becerilerin aktarılması sürecinde yetişkin eğitimenlerini desteklemek ve yetişkin öğrenicilere dijital arenada uygun davranış standartlarının benimsenmesi konusunda daha iyi rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunmak için Öğretici el kitabı geliştirilmiş ve iki ana bölüm halinde yapılandırılmıştır:

  • Andragoji ve dijital eğitim hakkında ipuçları,
  • Öğrenme Platfromu (MOOC) ünitleri girişinde uygulamalı ders planları.

MOOC’ların yaşam boyu öğrenmenin yanı sıra dijital becerilerin doğrudan ve dolaylı olarak edinilmesine yönelik potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, MOOC, giderek dijitalleşen bir toplumda netiquette’in oynadığı kilit role ilişkin farkındalığı artıracağı kadar, yetişkinlerin öğrenme yollarını artırmaya yönelik yenilikçi bir girişimdir. Didaktik el kitabı da yetişkin eğitimcilerin bu konuyu etkili bir şekilde ele almalarına yardımcı olacaktır.