Online kurz a didaktická příručka

On-line kurz a didaktická příručka projektu Netiquette+ pomůže vzdělavatelům dospělých díky flexibilní vzdělávací cestě efektivněji provádět jejich studenty procesem etického, konstruktivního a kritického zapojení se do digitálního světa.

Online kurz je interaktivní, což umožňuje dosáhnout výsledků učení strukturovaných dle  rámce kompetencí. Takže si účastníci vzdělávání mohou osvojit konkrétní znalosti, dovednosti a postoje dle jednotlivých tematických oblastí nebo modulů.

Kromě toho jsme zpracovali Didaktickou příručku. Ta pomůže vzdělavatelům dospělých předávat příslušné znalosti a dovednosti a lépe provádět a radit dospělým účastníkům vzdělávání při osvojování vhodných norem chování v digitální oblasti. Didaktická příručka je rozdělena do dvou hlavních částí:

  • Tipy pro vzdělávání dospělých a digitální vzdělávání, praktické plány lekcí pro jednotlivé moduly online kurzu
  • Praktické plány lekcí pro jednotlivé moduly online kurzu.

Pokud vezmeme v úvahu potenciál online kurzu pro celoživotní učení, jakož i pro přímé a nepřímé získávání digitálních dovedností, je kurz inovativním pokusem podpořit cesty vzdělávání dospělých. Stejně tak může přispět ke zvýšení povědomí o klíčové roli, kterou hraje netiketa ve stále více digitální společnosti. Didaktická příručka rovněž pomůže efektivně zvládnout toto téma vzdělavatelům dospělých.