İnfografikler ve Testler

Yetişkin öğrenicilerin öğrenme sürecini değerlendirmek, desteklemek ve geliştirmek için  3.Ürün,  1.Ürün’de tanımlanan konu alanlarına ve 2.Ürün’ün içeriğine uygun olarak tasarlanmış bir dizi etkileşimli quiz ve infografik içerir.

  • çevrimiçi etik ve internet görgü kuralları,
  • iletişim modları ve stratejileri
  • kuşak çeşitliliği ve
  • kültürel çeşitlilik.

İletişim modları ve stratejileri

Kültürel Çeşitlikler

Kuşak Çeşitliliği

Çevrimiçi etik ve Netiket