Netiquette_Handbook_TR

bir iletişimsel kullanımın olumlu ve olumsuz yönlerini her zaman somut olarak tanımlayamamaktadır. Çevrimiçi iletişim kurmanın sağlıklı ve saygılı bir yolu hakkında farkındalık yaratmak, dijital uygulamalarımızın ve iletişimimizin yarattığı etkilere yakından bakmak anlamına gelir. Dijital ayak izimizden (arkamızda bıraktığımız veriler) ve bunun çevrimiçi bilgilerimizin güvenliği üzerindeki sonuçlarından, dijital teknolojilerin yoğun kullanımının neden olduğu çevresel etkilere (örneğin dijital kirlilik) kadar. Dijital yerlilerin sürdürülebilir bir değişimin ve çevreye duyarlı hareketlerin yaygınlaşmasının kaynağı olabileceği gözleminden yola çıkarak çevrimiçi iletişimin etkilerini anlamak öncelikli bir konudur. Temel alandaki iyi uygulamalar ● Liege Üniversitesi tarafından hazırlanan sorumlu dijital rehber www.cm-guimaraes.pt/conhecer/noticia/projeto-pioneiro-de-inovacao-social-abrang e-todo-o-concelho-de-guimaraes Yeşil Ofis, Belçika'daki Liege Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler tarafından yönetilen ve pilot uygulaması yapılan bir sürdürülebilir kalkınma platformudur. Bu projeye tüm uzmanlık alanlarından yaklaşık 100 öğrenci katılmıştır. Öğrencileri sürdürülebilirliğin vatandaşları haline getirmek için somut projelerin geliştirilmesinde öğrencileri bilgilendirir, birbirine bağlar ve destekler. Yeşil Ofis'in amacı, kampüste günlük yaşamın tüm yönleriyle ilgili, eğitimsel ve profesyonel bir sürdürülebilirlik kültürünün yerleştirilmesini hızlandırmak için öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve personeli kitlesel olarak harekete geçirmektir. 2022 yılında, Liege Üniversitesi Yeşil Ofis öğrencileri, dijital iletişimin çevremiz üzerindeki etkileri üzerine sentetik bir rehber hazırladılar. Rehber birkaç bölümden oluşmaktadır: genel bir test, dijital kirliliğin tanımı, "dijital itidal" hakkında bilgi ve aynı zamanda ve her şeyden önce somut izler ve internetteki dijital ayak izini azaltmak ve eko-sorumlu olmak için uygulamaya konulacak günlük ve uygulanabilir eylemler. ● "Maison de la Formation Wallonie Picarde" ve e-itibar eğitimi https://www.maison-formation-wapi.be/formations/identite-numerique-e-reput ation-co-organisation-avec-leurometropolitan-e-campus/ Her yıl, Eurometropolitan e-Campus ile ortaklık içinde olan bu Belçikalı eğitim yapısı, profesyonel ufkumuz ne olursa olsun, Dijital Kimliğimizi oluşturan ve web üzerindeki Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz [2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241].

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwNDE=